Symptomen van clusterhoofdpijn

De symptomen van clusterhoofdpijn zijn vaak heel herkenbaar. Het is een zeer pijnlijke snijdende hoofdpijn. De pijn concentreert zich meestal aan één zijde van het gezicht. Bij episodische clusterhoofdpijn kan de pijn zich per periode verplaatsen tussen de zijden van het hoofd. De pijn is voelbaar achter of rond het oog en wordt omschrevenals een stekende (met een mes in het oog) pijn. De pijn verergert zeer snel en bereikt een hoogtepunt tussen de vijf en tien minuten en kan zonder behandeling tot wel vijftien minuten tot drie uur aanhouden. In de meeste gevallen houdt de pijn een half uur tot een uur aan.

Mensen met clusterhoofdpijn reageren heel heftig op een aanval. In tegenstelling tot migraine waarbij mensen willen liggen en rustig blijven, veroorzaakt clusterhoofdpijn onrust. Mensen met deze aandoening kunnen vaak niet stilzitten en bewegen zich snel rond of schudden met geweld naar voren en achteren. Het oog waar de pijn zich concentreert wordt rood en waterig. Daarnaast kan het ooglid gaan hangen. Een verstopte neus of juist een loopneus zijn ook veel voorkomende bijverschijnselen.

Typische symptomen van clusterhoofdpijn:

 • Bleekheid in het gezicht
 • Eenzijdige hoofdpijn
 • Hangend ooglid
 • Neusverstopping of loopneus aan de hoofdpijnzijde
 • Ondraaglijke pijn rondom het oog dat uitstraalt naar rug, schouders, nek en hoofd.
 • Roodheid van het oog aan de hoofdpijnzijde
 • Rusteloosheid
 • Verkleinde pupillen van het oog
 • Zwelling van het oog aan de hoofdpijnzijde
 • Zweetontwikkeling in het gezicht

Soms kunnen ook migraineachtige symptomen zoals misselijkheid, gevoeligheid voor licht en geluid en aura voorkomen bij clusterhoofdpijn. Maar dan vaak aan één zijde van het hoofd.

Wat zijn de kenmerken van episodische clusterhoofdpijn?

In het algemeen duurt een cluster zes tot twaalf weken. Het kan zijn dat de begindatum en duur van een cluster periode iedere keer gelijk zijn. Zo kan een periode van clusterhoofdpijn zich alleen voordoen tijdens de lente of herfst.

De meeste mensen hebben episodische clusterhoofdpijn. De clusterhoofdpijn treedt gedurende een week tot soms zelfs een jaar op. Daarna volgt een periode van remissie die wel zes tot twaalf maanden kan aanhouden. Vervolgens kan zich na deze pijnvrije periode weer een nieuwe periode van clusterhoofdpijn optreden.

Kenmerken van een periode van clusterhoofdpijn zijn:

 • De hoofdpijnaanvallen vinden iedere dag plaats en soms meerdere keren per dag.
 • De duur van een aanval kan verschillen van een kwartier tot soms wel twee uur.
 • De aanvallen treden vaak op hetzelfde moment van de dag op.
 • De meeste aanvallen gebeuren ’s nachts en meestal één tot twee uur na het slapen gaan.

De hoofdpijn stopt meestal even plotseling als dat het begint en met een snel afnemende intensiteit. Na de hoofdpijn aanvallen zijn de meeste mensen volledig vrij van hoofdpijn, maar wel volledig uitgeput.

Wanneer moet u een arts raadplegen?

Als u zich herkent in de tekenen en symptomen van clusterhoofdpijn is het belangrijk een arts te raadplegen. Hij of zij kan andere oorzaken van hoofdpijn uitsluiten en de meest effectieve behandeling vinden. Hoofdpijn, zelfs bij zeer ernstige klachten, is meestal niet het gevolg van een onderliggende ziekte zoals een hersentumor of aneurysma (verzwakte slagader). Indien u een geschiedenis van hoofdpijn heeft raadpleegt u dan uw arts als het patroon of de intensiteit van de hoofdpijn verandert.

Wanneer gaat u naar de spoedeisende hulp?

Als u een van deze tekenen of symptomen ervaart is het belangrijk de spoedeisende hulp te raadplegen:

 • Plotselinge, zeer ernstige hoofdpijn die als een donderslag opkomt.
 • Hoofdpijn in combinatie met koorts, misselijkheid, braken, verwardheid, stijve nek, epileptische aanvallen, gevoelloosheid, spraakproblemen. Dit kan wijzen op problemen waaronder beroerte, meningitis, encefalitis of een hersentumor.
 • Hoofdpijn na hoofdletsel en vooral hoofdpijn die erger wordt.
 • Plotselinge, ernstige hoofdpijn die geheel anders is dan hoofdpijn die uw eerder heeft meegemaakt.
 • Hoofdpijn die met de dag verergert en verandert in patroon.
naar boven

DEEL DEZE PAGINA MET ANDEREN
Bookmark and Share