CLUSTERHOOFDPIJN

Clusterhoofdpijn is een naam voor kort durende hoofdpijnaanvallen die zeer pijnlijk zijn. Achter en rond het oog voelen mensen vaak eenzijdig een stekende pijn. De aanvallen beginnen zonder aankondiging één of meerdere keren per dag of gedurende de nacht. Vaak begint een aanval een uur nadat mensen in slaap zijn gevallen.

Wat is clusterhoofdpijn?

Sommigen beweren dat clusterhoofdpijn een soort van migraine is. Dit is absoluut niet het geval. Clusterhoofdpijn is een specifieke hoofdpijn die dan ook een andere behandeling vereist dan migraine.

Wie krijgt clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn komt niet vaak voor. Men schat dat drie op de duizend mensen last kan krijgen van clusterhoofdpijn. Opvallend is dat in tegenstelling tot andere hoofdpijnsoorten mannen vijf keer zo vaak clusterhoofdpijn hebben dan vrouwen. Vaak komt de eerste hoofdpijnaanval tussen het 20e en 40e levensjaar. Maar clusterhoofdpijn kan op iedere leeftijd ontstaan.

Hoeveel mensen hebben clusterhoofdpijn?

Een huisarts komt gemiddeld in zijn hele carrière niet meer dan drie mensen met clusterhoofdpijn tegen in zijn praktijk. Neurologie Centrum Amsterdam is zeer deskundig op dit gebied en er komen daar op dit moment zo’n 400 mensen met clusterhoofdpijn. Mensen met clusterhoofdpijn kunnen bij Neurologie Centrum Amsterdam dus rekenen op een goede behandelaar.

Welke vormen van clusterhoofdpijn zijn er?

Episodische clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn bestaat er in een ‘episodische’ en een ‘chronische’ variant. ‘Episodisch’ wil zeggen dat de hoofdpijn gedurende een bepaalde periode voorkomt. In die periode komt de clusterhoofdpijn dagelijks opzetten en verdwijnt dan weer.

Vaak duren deze perioden zes tot acht weken. Aanvallen kunnen soms na twee weken al stoppen, maar kunnen soms tot wel zes maanden aanhouden. Vaak komt de clusterhoofdpijn op dezelfde momenten in het jaar opzetten; in het begin van de lente en de herfst. Maar er zijn ook mensen die twee of drie periodes per jaar clusterhoofdpijn krijgen. Anderen kunnen gaten van twee tot drie jaar hebben tussen twee periodes van clusterhoofdpijn.

Chronische clusterhoofdpijn

Chronische clusterhoofdpijn komt slechts bij één op de tien mensen met clusterhoofdpijn voor. Het komt vaak voor als een hoofdpijn vaak jarenlang dagelijks of bijna dagelijks zonder pauze aanhoudt.

Episodische clusterhoofdpijn kan veranderen in chronische clusterhoofdpijn en andersom. Gelukkig is clusterhoofdpijn zeldzaam en niet levensbedreigend. Er zijn behandelingen die goed kunnen helpen om de aanvallen van clusterhoofdpijn aanvallen korter en minder hevig te maken.

naar boven

DEEL DEZE PAGINA MET ANDEREN
Bookmark and Share