Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Neurologie Centrum Amsterdam.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neurologie Centrum Amsterdam.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: info@neurologiecentrum.nl of schrijven naar:

Neurologie Centrum Amsterdam

T.a.v. Secretariaat

DINTELSTRAAT 60

1078 VV Amsterdam

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Neurologie Centrum Amsterdam met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Neurologie Centrum Amsterdam verstrekt door middel van deze website louter informatie over behandelingen die door Neurologie Centrum Amsterdam worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Neurologie Centrum Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Neurologie Centrum Amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Neurologie Centrum Amsterdam worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Neurologie Centrum Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Neurologie Centrum Amsterdam worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Neurologie Centrum Amsterdam wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.


DEEL DEZE PAGINA MET ANDEREN
Bookmark and Share