Wat is een EMG?

Een elektromyografie – EMG - is een diagnostische procedure die het mogelijk maakt de gezondheid van spieren en de zenuwcellen (motorische neuronen) die deze spieren onder controle houden, te beoordelen.

Motorische neuronen zenden elektrisch pulsen door de spieren waardoor deze samentrekken. Een EMG vertaalt deze pulsen naar grafieken, geluiden en numerieke waarden die de arts vervolgens kan interpreteren.

Hoe gaat een EMG in zijn werk?

U neemt plaats in een stoel of op een tafel. De neuroloog plaatst vervolgens elektroden op verschillende locaties op uw huid. In de meeste gevallen op de plaatsen waar uw klachten zich concentreren. Afhankelijk van uw klachten kan de neuroloog ook gebruik maken van naaldelektroden in plaats van oppervlakte elektroden.

De elektroden zenden vervolgens kleine stroompjes die als een steek of kramp kunnen worden ervaren. Tijdens de EMG zal de neuroloog beoordelen of er sprake is van spontane elektrische activiteit als de spieren in rust zijn en wanneer u de spieren een beetje aanspant. De neuroloog zal aangeven op welke moment u de spieren moet ontspannen en op welk moment u de spieren moet aanspannen. Ook kan het zijn dat u tijdens het onderzoek meerdere keren van positie moet veranderen.

Waarom een EMG

De resultaten van EMG kunnen een zenuw-disfunctie, spier-disfunctie of problemen van zenuw-spier overdracht laten zien. Uw arts kan een EMG voorstellen als u symptomen heeft die op een zenuw- of spierziekte kunnen wijzen. Voorbeelden van deze symptomen zijn:

  • Gevoelloosheid
  • Spierzwakte
  • Spierpijn of spierkrampen
  • Tintelingen

Een EMG kan daarnaast helpen om een aantal aandoeningen of ziekten uit te sluiten, zoals:

  • Aandoeningen van de perifere zenuwen, zoals het Carpaal Tunnel Syndroom of perifere neuropathieën.
  • Aandoeningen van de motorische neuronen in de hersenen of het ruggenmerg, zoals Amyotrofe Laterale Sclerose of een rughernia.
  • Spieraandoeningen, zoals Spierdystrofie of Polymyositis (PM).
  • Ziekten waarbij de zenuw-spier verbinding is aangetast, zoals Masthenia Gravis.
naar boven

DEEL DEZE PAGINA MET ANDEREN
Bookmark and Share